RAZŠIRITEV PROIZVODNEGA OBRATA IN VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE MODULARNEGA PODVOZJA PLATFORM ZA TRANSPORT TEŽKIH TOVOROV – MPPT v podjetju MOBITEX d.o.o.

MOBITEX d.o.o. je z operacijo RAZŠIRITEV PROIZVODNEGA OBRATA IN VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE MODULARNEGA PODVOZJA PLATFORM ZA TRANSPORT TEŽKIH TOVOROV – MPPT uspešno kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

Opis operacije

Investicija obsega gradnjo nove proizvodne hale in nakup nove najsodobnejše tehnološke opreme za proizvodnjo novih izdelkov (robotska celica za varjenje s pozicionerjem, upogibni stroj, enonosilčni mostni žerjavi). Z novo tehnološko opremo bo podjetje MOBITEX d.o.o. serijsko izdelovalo nove izdelke – inovativno modularno podvozje platform za transport težkih tovorov – MPPT.

Namen operacije

Namen projekta razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote.

Cilji operacije

Cilji so:

 • gradnja nove proizvodne hale,
 • vključitev in zagon nove proizvodnje z novo tehnološko opremo,
 • razširitev zmogljivosti poslovne enote,
 • dodatne zaposlitve strokovnega kadra,
 • omilitev posledic dodatne obremenitve za okolje.
 • povečanje prihodkov od prodaje in dobička,
 • rast podjetja (dodana vrednost na zaposlenega),
 • povečanje konkurenčnosti.

Rezultati operacije

Rezultat izvedene operacije bodo novi lastno razviti izdelki, diverzifikacija trgov, krepitev kadrov (5 novih delovnih mest), novi proizvodni prostori in najsodobnejša tehnološka oprema. S temi ukrepi bo zapolnjena tržna niša v kovinski industriji, podjetje bo pridobilo pomembne konkurenčne prednosti.

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Ponovni zagon poslovanja po epidemiji COVID19 v podjetju MOBITEX d.o.o.

MOBITEX d.o.o. je z operacijo Ponovni zagon poslovanja po epidemiji COVID19 v podjetju MOBITEX d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.

Opis operacije

Podjetje MOBITEX d.o.o. bo izvedlo nakup dodatne strojne proizvodne opreme - rezalnik za plazemsko rezanje. To bo podjetju omogočilo osvojitev novih tehnologij, na osnovi katerih bo lahko razvilo celotno novo paleto izdelkov in pridobivalo nove kupce.

Namen operacije

Namen projekta je omogočiti ponovni zagon podjetja in ohranitev obstoječih delovnih mest.

Cilji operacije

Cilji so ohranjanje zaposlitev v podjetju, ponoven zagon okoljsko varne proizvodnje ter uspešno dolgoročno poslovanje.

Rezultati operacije

Rezultat izvedene operacije bo diverzifikacija izdelkov, diverzifikacija trgov, krepitev kadrov in notranja optimizacija. S temi ukrepi bo okrepljena tudi agilnost poslovanja in okretnost na trgih.

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Spodbude za razvojno raziskovalne projekte 2

Modularna diagnstična oprema za prediktivno vzdrževanje servomotorjev

V okviru projekta bomo razvili popolnoma novo metodologijo, nova orodja in gradnike za potrebe prediktivnega vzdrževanja in skrajševanja zastojev v proizvodnji.

Namen projekta z naslovom “Modularna diagnstična oprema za prediktivno vzdrževanje servomotorjev” je razvoj, izdelava in komercializacija popolnoma nove visokotehnološke opreme z visoko dodatno dodano vrednostjo, ki na trgu v takšni obliki še ne obstaja. Nova naprava bo omogočila hitrejšo identifikacijo napak in s tem skrašala zastoje delovanja strojev, kar bo prispevalo k boljši produktivnosti, stroškovni učinkovitosti in splošni učinkovitosti proizvodnih procesov v podjetjih.

Cillj projekta je razviti opremo, ki bo analizirala delovanje servomotorjev neposredno v obdelovalnem stroju in robotskih celicah z namenom hitrejšega identificiranja možnih napak servomotorjev v proizvodnji. Napredni algoritem strojnega učenja bo analiziral vstopne parametre, jih primerjal z obstoječo bazo napak, ter preko oblaka obveščal serviserja o možni napaki.

Trajanje projekta: 9.7.2020 – 31.8.2022
Skupna vrednost projekta: 520.267,45 EUR
Pričakovana vrednost sofinanciranja: 219.378,32 EUR
Vodilni partner projekta: Matris d.o.o.
Konzorcijska partnerja: Smart key d.o.o. in Mobitex d.o.o.


Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo Digitalna transformacija podjetja Mobitex d.o.o.

 

Naziv operacije

MOBITEX d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja Mobitex d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4D 2019 - 2023 - -Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

 

Opis operacije

Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: Izkušnja kupca, Podatkovna strategije, Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, Razvoj digitalne kulture, Kibernetska varnost, Industrija 4.0.

 

Namen operacije

Podjetje je zaznalo svetovni trend digitalizacije v vseh sferah poslovanja in proizvodnje in se želi tudi samo digitalno transformirati.

 

Cilji operacije

Cilji so:

 • Digitalna transformacija podjetja na področjih:

  • Izkušnja kupca,

  • Podatkovna strategije,

  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,

  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,

  • Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,

  • Razvoj digitalne kulture,

  • Kibernetska varnost,

  • Industrija 4.0.

 • Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.

 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo, optimiziralo poslovne in proizvodne procese, uvedlo višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričelo poslovati in komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije/paradigme vključilo v svoje celostno delovanje.

 

www.eu-skladi.si

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo Uvajanje nove proizvodnje lastno razvitih modulnih lesenih lepljenih nosilcev

 

Naziv operacije

MOBITEX d.o.o. je z operacijo Uvajanje nove proizvodnje lastno razvitih modulnih lesenih lepljenih nosilcev uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.

 

Opis operacije

Investicija zajema nakup nove tehnološke opreme - novih strojev in realizacijo 2 dodatnih zaposlitev. Podjetje bo vzpostavilo novo linijo za proizvodnjo lesenih modulnih nosilcev in uvedlo proizvodnjo novih lesenih polproizvodov.

 

Namen operacije

Podjetje je zaznalo priložnost in tržno nišo na področju lepljenih lesenih nosilcev za nosilne konstrukcije. Namen projekta je diverzifikacija dejavnosti in uvedba proizvodnje lastno razvitih modulnih lesenih lepljenih nosilcev za stavbe in zahtevne konstrukcije velikih dimenzij.

 

Cilji operacije

Cilji so:

 • Uvajanje proizvodnje novih lastno razvitih izdelkov.

 • Povezovanje členov v gozdno - lesni verigi.

 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

 • Vračanje k naravnim materialom .

 • Ekološka osveščenost in učinkovita raba lesa, ponovna raba odpadnega materiala.

Rezultati operacije

Podjetje bo z novo investicijo razpolagalo z vso potrebno infrastrukturo in tehnološko opremo. Celotna investicija bo imela na poslovanje in razvoj podjetja izredne pozitivne učinke. Omogočila bo izboljšanje tržnega položaja in konkurenčno uveljavljanje na trgu ter prispevala k zmanjšanju izpustov nevarnih snovi, ponovni uporabi odpadnih surovin in k zmanjšanju porabi energije, surovin in materialov.

 

www.eu-skladi.si

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Spletna stran za boljše delovanje uporablja t.i. piškotke (več o tem). Ali se strinjate z namestitvijo piškotkov v vaš brskalnik?    

Strinjam se